Royal1688 แผนผ่าน!สภาส.บอลไฟเขียวงบพัฒนาสโมสร 6 ทีมแรก

Royal1688

การประชุมสภากรรมการ ครั้งที่ 4 ส.บอล พิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนแก่ 6 สโมสรที่เสนอแผนการพัฒนาสโมสรผ่านแล้ว

Royal1688 เมื่อช่วงบ่าย วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสภากรรมการครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีวาระสำคัญคือเรื่องพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนสโมสร

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้มีนโยบายให้สโมสรต่างๆที่ต้องการเงินสนับสนุน ให้นำเสนอแผนการพัฒนาด้านต่างๆ มายังสมาคมฯ โดยมี 6 สโมสรแรกที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสภากรรมการครั้งนี้

“ในการประชุมได้มีการพิจารณา อนุมัติเงินสนับสนุนสโมสรต่างๆทั้งใน ไทยลีก, ไทยลีก2, ไทยลีก3 กรณีเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนา สนามแข่งขัน หรือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอล โดยมี 6 สโมสรยื่นเอกสารให้ทางสมาคมพิจารณา และ ทางสมาคมได้พิจารณาอนุมัติงบเงินสนับสนุน 6 สโมสรนั้นไปแล้ว ส่วนสโมสรที่เหลืออยู่และยื่นเรื่องมาแล้ว แต่เอกสารยังไม่ถูกต้องครบถ้วน ก็จะดำเนินการพิจารณาต่อไป”